Kollektivtransport i Troms

Takstsoneinndeling - oversiktskart

Takstsystemet for kollektivtransporten i Troms er sonebasert.  En takstsone er et definert geografisk område hvor man betaler laveste takst hvis man kun reiser innenfor sonen.  Reiser man lengre, betaler man i henhold til taksttabellen for det antall soner man reiser gjennom inkludert de sonene hvor reisen starter og slutter.  For bussruter er imidlertid taksten basert på "korteste vei", for eksempel koster bussreisen det samme fra Tromsø til Storslett enten man reiser via Breivikeidet og Lyngseidet eller via Nordkjosbotn (for førstnevnte alternativ kommer riktignok fergebillettene i tillegg).  For båtruter og ferger er det definert et antall soner basert på avstand mellom hvert anløp.

Hver takstsone er definert med nummer og navn.  Nummeret er femsifret hvor de to første sifrene er fylkesnummeret, dvs. 18 for Nordland, 19 for Troms og 20 for Finnmark.  Her vises soner i Nordland til Narvik, Ramsund, Lødingen og Sortland som betjenes av ruter fra Troms.  Sonene i Nordland er definert av Nordland fylkeskommune.  I tillegg har Troms fylkeskommune definert soner i Finnmark fra fylkesgrensa til Alta av hensyn til rute 150 Tromsø - Storslett - Alta.

Denne siden er i utgangspunktet laget for at ruteselskapene skal kunne se hvordan takstsonene er definert, men også for at skolene i Troms skal kunne finne korrekt takstsone for elever med rett til fri skyss - og for at elever i de videregående skolene skal kunne oppgi den takstsonen hvor de bor når de søker om fri skyss.  Kartene er laget med utgangspunkt i elektroniske kartdata fra Statens Kartverk.  Kartene kan ikke benyttes til kommersielle formål.

Kartet nedenfor viser ikke takstsoner, men en kartbladinndeling som kan klikkes på.  Ved å klikke i en av rammene, får man opp et kart som viser takstsonene med nummer.  Ønsker man å se flere detaljer, kan man klikke på sonenummeret for å se kart for den enkelte takstsone.  Alle sonekartene er klikkbare for flere detaljer (holdeplasser).

På de enkelte sonekart er det tatt med RegTopp-kortnavn i parentes (inntil 6 tegn).  Kortnavnet vises i displayet på billettmaskinen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

word to html converter html help workshop This Web Page Created with PageBreeze Free Website Builder  chm editor perl editor ide